Waarom Klimaat Kapitaal bestaat

Klimaatverandering ligt aan de basis van de grootste uitdagingen van onze maatschappij:

Daarom is het tijd om in actie te komen en ons vermogen, zowel financieel als intellectueel, en onze creativiteit aan het werk te zetten om dit samen te veranderen.

Visie

Wij geloven in een wereld waarin iedere burger, ongeacht haar of zijn portemonnee, de kans heeft te profiteren van energieproducten die kosten omlaag brengen en de CO2 uitstoot beperken. Zo kan iedereen bijdragen aan en profiteren van positieve klimaatimpact.

Missie

Wij geloven dat investeren in klimaatmaatregelen een positieve sociale en milieu-impact maakt. Wij bestaan om mensen die niet zelf de middelen hebben ook de kans te geven te investeren in producten die kosten en CO2-uitstoot verlagen.

De wereld veranderen in 1 generatie

Bij Klimaat Kapitaal investeren we alleen in producten die meetbaar positieve invloed hebben op het klimaat en tegelijk geld opleveren en/of besparen voor de deelnemer.

Samen met onze investeerders en donateurs maken we een positieve impact op 3 gebieden:

Milieu

Onze investeringen zorgen voor klimaatactie; hiermee besparen we CO2-uitstoot en geven we de natuur weer een kans op herstel.

Sociaal

Wat onze investeringen gemeen hebben, is dat ze een sociale impact maken. Ze creëren banen, verbeteren levens en zorgen dat iedereen zich betrokken voelt bij een positieve verandering.

Financieel

De projecten waar we in investeren staan erom bekend ook financiële besparingen teweeg te brengen. Zo krijgt duurzaamheid ook een economische waarde!

Sustainable Development Goals

De Verenigde Naties hebben 17 doelen (SDG’s) vastgesteld om de grootste uitdagingen van onze planeet aan te pakken. Met jouw ondersteuning aan Klimaat Kapitaal heb je een positief effect op de volgende SDG’s:

Door participanten de middelen te geven om te investeren in klimaatoplossingen besparen ze op hun rekeningen, dit zorgt voor een verbetering van hun financiële positie en minder armoede.
Met de inzet van onze projecten maken we betaalbare en duurzame energie beschikbaar voor iedereen. In Nederland focussen we ons op het financieren van de isolatie van huizen. Buiten Europa investeren we in energieneutrale energiesystemen en gezonde en milieuvriendelijke kookoplossingen.
Mede door de klimaatverandering is er een groeiende ongelijkheid tussen vermogende en minder vermogende mensen. De groep met een minder grote portemonnee wordt het hardst getroffen, terwijl zij zelf geen klimaatinvesteringen kunnen doen. Door deze groep te helpen met klimaatinvesteringen, profiteren ze van de financiële, sociale en duurzame voordelen. Hiermee verminderen we samen de sociale ongelijkheid.
Door te investeren in duurzame producten, natuurlijke klimaatoplossingen en energieneutrale energiesystemen, verminderen we de druk op het milieu en de afhankelijkheid van schadelijke grondstoffen (olie, gas, steenkool).

Het resultaat

Bij ons staat impact maken centraal, essentieel hierbij is dat dit zowel concreet als transparant is. Dit is belangrijk voor onze supporters, partners, participanten en onszelf. Het is een graadmeter van onze strategie en een motivatie om te blijven werken voor onze missie.

Daarom brengen we elk jaar een verslag uit waarmee de cijfers in beeld brengen: welk effect heeft onze gezamenlijke inzet gecreëerd? En wie zijn de gezichten achter de verschillende projecten?

Benieuwd naar de verhalen?