Investeer in het klimaat en sociale gelijkheid

Samen bouwen aan een duurzame toekomst

Iedereen is voor een schone aarde en rechtvaardige verdeling van welvaart. Wij maken het voor jou of jouw bedrijf makkelijk om nu bij te dragen!

Wij koppelen investeerders en donateurs aan klimaatoplossingen voor mensen en bedrijven die dit zelf niet kunnen financieren.

In Nederland

Minstens 2 miljoen huishoudens hebben onvoldoende geld om de verduurzaming van hun woning te kunnen betalen en kunnen maar net de rekeningen betalen. Door hun huizen te verduurzamen besparen ze enorm op hun energiekosten en dringen we de CO2-uitstoot terug. Win/win dus!

In Nederland
Buiten Europa

Internationaal

Miljoenen mensen hebben geen toegang tot (schone) energie. Daarom gebruiken ze vaak hout en olie om te verwarmen en te koken. Dit is slecht voor het milieu, ongezond en duur. Wij investeren in duurzame energiesystemen en in kookoplossingen.

In Nederland

Minstens 2 miljoen huishoudens hebben onvoldoende geld om de verduurzaming van hun woning te kunnen betalen en kunnen maar net de rekeningen betalen. Door hun huizen te verduurzamen besparen ze enorm op hun energiekosten en dringen we de CO2-uitstoot terug. Win/win dus!

Wil jij direct sociale impact maken en bijdragen aan een betere wereld voor onze kinderen. Dat kan. Doneer/investeer bijvoorbeeld in isolatie van woningen en draag bij aan een beter inkomen voor één van de twee miljoen Nederlanders die moeite heeft de hypotheek te betalen.

In Nederland
Buiten Europa

Buiten Europa

Miljoenen mensen hebben geen toegang tot (schone) energie. Daarom gebruiken ze vaak hout en olie om te verwarmen en te koken. Dit is slecht voor het milieu, ongezond en duur. Wij investeren in duurzame energiesystemen en in kookolossingen.

Benieuwd naar de mensen achter de investeringen?

MVO-beleid & Klimaat Kapitaal

Klimaatactie ondersteunen past bij een sterk en gericht MVO-beleid. Een MVO-beleid gaat namelijk verder dan alleen worden, je wilt het resultaat zien van je inspanningen. Wij helpen bedrijven met maken van impact: leningen of donaties komen terug in de vorm van sociaal en duurzaam rendement. Bijkomend pluspunt: Klimaat Kapitaal is geregistreerd als Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor is jouw donatie fiscaal aftrekbaar.

Hoe jij meedoet

Er zijn twee manieren om via Klimaat Kapitaal bij te dragen:

01

Doneren

Particulieren of bedrijven doneren aan onze organisatie. Wij investeren in duurzame projecten die we uitvoerig hebben gescreend. Donateurs worden periodiek op de hoogte gehouden over de resultaten van onze projecten en het duurzaam en sociaal rendement .

Als een project is afgerond, ontvangen wij het geïnvesteerde bedrag terug en investeren we het opnieuw. Op deze manier blijft jouw donatie renderen!

02

Renteloos lenen

Alleen tijdelijk geld lenen? Dat is mogelijk. Je leent Klimaat Kapitaal een bedrag dat wij investeren in een van onze duurzame projecten. Na afronding van het project ontvang je het geleende bedrag terug.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Meer informatie nodig?